Hem
Områdespåverkan

Områdespåverkan

Geofysik

PEKO Geofysik AB utför olika geofysiska mätmetoder.

Geofysik

Riskanalys

Besiktning

Vibrationsmätning

Gammastrålningsmätning

Radonmätning

Mätning av Gammastrålning för beräkning av Aktivitetsindex (AI)

Copyright @ All Rights Reserved


PEKO-Geofysik utför uppdrag inom Områdespåverkan såsom Riskanalys, Besiktning före och efter och Vibrationsmätning i samband med sprängning, schaktning och pålning.


Vi hanterar flera olika geofysiska discipliner.


Företaget utför Gammastrålningsmätningar i bergtäkter och beräknar Aktivitetsindex.
PEKO Geofysik är medlem i Sveriges Bergmaterialindustri, SBMI


Vi gör även strålningsmätning på skrotupplag och strålningsförorenad mark.

  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                   PEKO Geofysik AB                                                                                                                              www.peko-geofysik.se                                                                                                                                                            

                   Ängsullsvägen 4                                                                                                                               www.radiationdetection.se                                                                                                                           Tel 072 532 20 99 

                   178 52  EKERÖ                                                                                                                                      info@peko-geofysik.se