PEKO Geofysik
Radon


Vi hanterar:


Geofysik

Radon / Strålmätning Byggarbetsplats

radonmätning

Radon / Strålmätning     Bergtäkt

områdespåverkan


Vi hanterar flera olika geofysiska discipliner samt filmning och loggning av borrhål och borrhålsavikelse.Vi erbjuder tjänster inom Gammastrålningsmätning / Radon i bergtäkt och packbädd. Vi beräknar Aktivitetsindex och Radiumhalt samt gör utlåtanden.


PEKO Geofysik är medlem i Sveriges Bergmaterialindustri, SBMIGeofysisk loggning och filmning av borrhål


borrhålsloggning
Om företaget

Vi har jobbat med olika typer av geofysik och geofysiska instrument i 30 år. Kontoret är på Ekerö, 35km NV om Stockholm och vi utför uppdrag över hela landet.


Vi har samarbete med DMT (Tyskland), Terraplus (Kanada), Georadis (Tjeckien) och Radiation Detection Systems som vi äger. Vi har samarbete  med flera mindre konsultbolag och gör uppdrag som underkonsult åt stora konsultbolag.


Vi har erfarenhet från oljeprospektering både på land och offshore, spårning av föroreningar i mark, identifiering av berggrund, vatten – och mineral-prospektering, strålmätning / radon från berggrund och packbädd, identifiering av nedgrävda föremål o.s.v


Du är alltid välkommen att kontakta oss.